Più venduti
Xilinx: EK-V7-VC707-G Xilinx: EK-V7-VC707-G
€ 3.284,20 (€ 4.006,72) *
Xilinx: DK-V7-VC709-G Xilinx: DK-V7-VC709-G
€ 4.920,30 (€ 6.002,77) *
Article image Digilent: NetFPGA-SUME (410-301)
€ 5.918,94 (€ 7.221,11) *
Article image Digilent: NetFPGA-SUME Academic (410-301)
€ 4.226,60 (€ 5.156,45) *
Xilinx: CK-V7-VC7215-G Xilinx: CK-V7-VC7215-G
€ 11.655,92 (€ 14.220,22) *
Chiudi filtri
da a
  •  
  •  
Xilinx: EK-V7-VC707-G
Xilinx: EK-V7-VC707-G
Xilinx Virtex-7 FPGA VC707 Evaluation Kit
0
€ 3.284,20 (€ 4.006,72) *
Xilinx: CK-V7-VC7215-G
Xilinx: CK-V7-VC7215-G
Xilinx Virtex-7 FPGA VC7215 Characterization Kit
0
€ 11.655,92 (€ 14.220,22) *
Xilinx: DK-V7-VC709-G
Xilinx: DK-V7-VC709-G
Xilinx Virtex-7 FPGA VC709 Connectivity Kit
0
€ 4.920,30 (€ 6.002,77) *
Article image
Digilent: NetFPGA-SUME Academic (410-301)
NetFPGA-SUME Virtex-7 FPGA Development Board Academic
0
€ 4.226,60 (€ 5.156,45) *
Article image
Digilent: NetFPGA-SUME (410-301)
NetFPGA-SUME Virtex-7 FPGA Development Board
0
€ 5.918,94 (€ 7.221,11) *
Visto